Biografia

Literatura

Tłumaczenia

Artykuły/Recenzje


Publicystyka


Przeklęty statek
Kurier Morski nr 7/8 (57), lipiec-sierpień 1998. Artykuł opowiada o tajemniczym frachtowcu "Dei Gratia", 2 strony. Niestety nie mogłam zamieścić skanu, gdyż papier, na jakim jest wydany Kurier całkowicie odbija światło skanera, z tego względu kontrast pomiędzy literami a tłem jest praktycznie zerowy. Nawet przy 200 DPI, 24bitowo, po zastosowaniu Edge Enchance Filter obraz jest nieczytelny.

Okładka Kurier Morski

The Polsih Daily & Soldiers Daily
Podczas pobytu a Anglii miałam możliwość drukowania artykułów w Dzienniku Polskim. Zostały tam zamieszczone następujące artykuły: "Kość niezgody" - 16/01/91 , "Święta kraina" - 24/12/92, "Czy znowu można damą być" - 26/02/93. Redakcja znajdowała się niedaleko przystanku metro West Kensington, gdzie mieszkałam. Pamiętam, że wejście do budynku było strasznie wąskie, jak również kla tka schodowa, a pokoje zatłoczone. Pewnie dlatego tak mało udało mi się napisać dla pisma. Kliknij na Logo dziennika aby przejrzeć wszystkie artykuły.

Okładka Dziennika Polskiego

Studencka droga...
Tygodnik Życie Literackie, Kraków 16 lipca 1978 mr. 29 (1381). "Nareszcie się pouczę - cieszyłam się kiedy mnie przyjęto - i to tego, co lubię". Tekst ten jest pracą napisaną na konkurs literacki ogłoszony przez to czasopismo. Siedzialam w nocy przy łóżeczku mojego synka, który gorączkował. Aby nie zasnąć, czytałam stare gazety. Do rana napisałam tekst pracy konkursowej. Pierwszą nagrodę zdobył ktoś, o ile pamiętam, piszący o pracy sekretarza. Redaktor naczelny zaproponował mi pisanie artuykułów. Nie skorzystałam z okazji wyrobienia sobie nazwiska. Jedna z wielu straconych szans.

Okładka Zycia Literackiego

Jak wieszcz Adam obwieszczał przyszłość
Głos Wybrzeża, nr 172 (10571) z dnia 23/7/83 r.

Okładka Głosu Wybrzeża

Dot. Kosmicznej psychologii kobiety
Judith Bennett,

Angora (97 r.) zamieściła moją wypowiedź nt. książki, którą właśnie przełumaczyłam. Zobacz na stronie tłumac zenia aby zaczerpnąć więcej szczegółów.

Logo Angory

Panorama


Co się zdażyło w Roswell?
Panorama nr. 13-14, 6/4/97

Panorama

Wywiad decydował
Panorama nr. 15, 13/4/97

Panorama

Woda z mózgu
Panorama nr. 16, 20/4/97

Panorama

Dramatyczny wyścig
Panorama nr. 17-18, (27/4-4/5)/97

Panorama

Uwierzyć aby zobaczyć
Panorama nr. 19, 11/5/97

Panorama

Nocne bestie
Panorama nr. 20, 18/5/97

Panorama

Kosmiczna manipulacja
Panorama nr. 23, 8/6/97

Panorama

Diabelski pościg
Panorama nr. 25, 22/6/97

Panorama

UFO


Abduction Case in Poland
The Mufon UFO Journal/ August 1980 nr 150 jest czasopismem wydawanym w USA od 1967 r. poświęconym zagadnieniom związanym z UFO. Obecnie mo żna odnaleźć wersję HTMLową tego czasopsma szukając pod MUTUAL UFO NETWORK, INC. Mój artykuł opowiada o przypadku porwania,które zdarzyło się w Polsce. Sama ten przypadek badałam. W latach 70-tych stworzyłam towarzystwo badań obiektów UFO, pt."Klub Kon taktów Kosmicznych". Wszyscy nagle oszaleli na tym punkcie, nasza skrzynka pocztowa nr 305 zawsze była pełna. W tamtym okresie w Polsce zaczęli działalność także inni prekursorzy badań nad UFO, tacy jak : Z.Blania, B.Rzepecki, L. Galicki.
"When hea sked what they knew about integrated circuits or transistors, there was no answer: 'Nothing', 'What is matter?', he persisted. An answer came 'The most important attribute of matter is its ability to pervade through other matter.'(...)"

Okładka MUFONu

Choć jeden dowód!
"Kobieta i życie" nr 44/1693 z dnia 2/11/83 r. zamieszcza wywiad Ewy Świderskiej ze Mną, na temat UFO, a dokładniej wywiad dotyczy porwania przez statek UFO polskiego rolnika ze wśi Emilcin, dnia 10/05/1978 r.

Okładka Kobiety i życie

Choć jeden dowód! [Paryskie wydanie]
Tygodnik Solidarność Paris, rok II, nr 29 (65) z dnia 14/11/83 r., zastał zamieszczony przedruk wywiadu Ewy Świderskiej z "Kob iety i życie". Proszę zobaczyć datę! W przeciągu 12 dni artykuł dotarł do Paryża.

Okładka Solidarnośći

UFO jakie jest każdy wie
Głos Wybrzeża, nr 6 (10713), z dnia 7/1/84 r.

Okładka Glosu Wybrzeża

Hologramy?
Dziennik Bałtycki, rok XL, nr 176 (12111) z dnia 27/7/84 r.

Okładka Dziennika Bałtyckiego

Wielki strach
Dziennik Bałtycki, rok XL, nr 182 (12117) z dnia 3/8/84 r.

Okładka Dziennika Bałtyckiego

Trzecie zęby pradziadka
Dziennik Bałtycki, rok XL, nr 218 (12153) z dnia 14/9/84 r.

Okładka Dziennika Bałtyckiego

Czerwona ręka
Dziennik Bałtycki, rok XL, nr 224 (12159) z dnia 21/9/84 r.

Okładka Dziennika Bałtyckiego

Garstka śmiałków śledzi UFO
Życie nr 49 (126) z dnia 27/2/97 zamieszcza wywiad Mariusza Burcharta z UFOlogami, między innymi także i ze mną. (Fragment artykułu).

Okładka Życia