Niepełnosprawni, profilaktyka, sport

Z Emma Popik : Oficjalna strona gdanskiej autorki ksiazek SF
Skocz do: nawigacja, szukaj

Będąc redaktor naczelną miesięcznika "Nowy Kurier Nadbałtycki", regularnie poruszałam tematykę niepełnosprawności, w powiązaniu z profilaktyką i sportem. Zamieszczam tu bibliografię i omówienie tematu wymienionych artykułów.


2009 nr 1


Gimnazjum 5 - Eliminacje miejskie Festiwalu Małych Form Teatralnych; organizował je i prowadził starszy aspirant Zbigniew Kowalczyk z KMP


Ośrodek Promocji i Sprawności Dziecka

- omówienie rodzaju badań, jakie Ośrodek świadczy dla uczniów gdańskich szkół,

głównie pod kątem wczesnej profilaktyki i upowszechniania zdrowego stylu życia.


2009 nr 2


Straż Miejska organizatorem II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Bezpieczne i przyjazne Pomorze - "Kształcić poczucie odpowiedzialności".

Udział wzięło trzystu uczniów, walcząc o indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Informację przekazała Marta Waszak, inspektor ds. kontaktów z mediami Straży Miejskiej w Gdańsku.


2009 nr 3


"Wszyscy dobrze się spisali". W SP 39 Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy Historia Euro i Europejskiej Piłki Nożnej.

Radny Wojciech Błaszkowski gratulował Iwonie Wygnał,

nauczycielce Gimnazjum nr 2 wyników jej drużyny.


"Liga Piłki Nożnej w Gimnazjum nr 8"


Przegląd Młodych Talentów w ZKPiG nr 13, koncert połączony z kwestą na rzecz poszkodowanego dziecka.


"Licealistki na medal". Siatkarki XXI Sportowego LO zdobyły tytuł mistrzyń w finale IX Lecealiady.


"Fruwające dziewczyny". Turniej Cheerliderek w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1.

Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Gdańska Zespołów Cheerliders "Girls Show".

Napisała Alicja Płonka.


Straż Miejska Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.


2009 nr 4

"Walka od początku do końca" Mistrzostwa Gdańska Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu Indywidualnym. Napisała Beata Pyśko z ZSE. Współorganizatorem był GOKF.

"Złote medale dla chłopców z SP 58". Mini Piłka Siatkowa.


"Radość i miłość ma kolor żonkila". I Bieg Nadziei. Akcja Pola Nadziei na rzecz wsparcia hospicjów.


"Do ostatniej kolejki". Sportowe wyczyny gdańskiej młodzieży. Napisał Piotr Woźniak z GOKF-u.


2009 nr 5

"Pomagamy zwierzętom". Akcja charytatywna zorganizowana przez Zespół Szkół Energetycznych na rzecz schroniska "Promyk". Napisała Małgorzata Hoppe.


"Na dobrym poziomie". Konkurs wiedzowy dla uczniów z niepełnosprawnością,

zorganizowany przez Zespół Specjalnych Szkół Zawodowych nr 2. W konkursie uczestniczyło sześć szkół z województwa.


"Z potrzeby serca dzieci - dzieciom". Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących zorganizował

miniolimpiadę dla wychowanków domów dziecka.


"Pięćset życzliwych słów". Projekt świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Szkole Podstawowej nr 15, stworzony przez Krystynę Baryś i Małgorzatę Makomaską.

"I ty możesz pomóc". Turniej w ZKPiG nr 13,

zorganizowany przez GCPU, Wydziału Edukacji UM i firmę North-Med.

Kampania "Młodość bez procentów". Kolejna edycja działań przeciwko uzależnieniom, prowadzona przez GCPU.

"Święto SP nr 8 im Przyjaciół Ziemi" upowszechniające zdrowy styl życia.


2009 nr 6


"Siatkarze z Gimnazjum nr 21 mistrzami Polski". Napisał Wojciech Czubaszek.

"Powstała Gdańska Koalicja Przeciwko Alkoholizmowi". Nowy projekt działań miejskich skierowany na przeciwdziałanie uzależnieniom.

"Myszka Pilnusia rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 76". Relacja ze współpracy KMP ze szkołami, mającej na celu nauczanie

dzieci prawidłowego zachowania na ulicy. Napisała Beata Przekop, pedagog szkolny.

"Szkoły otrzymują boiska ze sztuczną nawierzchnią". O projekcie budowy boisk mówi Jerzy Jasiński,

zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

"Mistrzyni wciąż naciera". Otwarcie Gdańskiej Szkoły Floretu w obrębie ZKPiG nr 26.

"Sport Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej bije rekordy frekwencji". Sport masowy, organizowany przez ten ośrodek sportu.

"Miasto Gdańsk włącza się w kampanię Wyhamuj w porę". Projekt edukacyjno - profilaktyczny.

"Zadania i budżety". J. Formela, kierownik Referatu Ekonomicznego omawia działania miejskie w zakresie przeciwdziałania

uzależnieniom.

"Duży zakres, wiele pracy". Piotr Gierszewski, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omawia jej

zadania.

"Kierunki Działania Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień". Ewa Kryczało, kierownik Działu Profilaktyki, omawia działania.

"Druga edycja projektu Rzecznik Osoby Bezdomnym". Pomocowy program miejski.


2009 nr 7


"Mistrzowie sportu SP 92"

"W Szkole Podstawowej nr 69 Dzień Szkoły bez Przemocy". Projekt, mający na celu zmniejszenie postaw agresywnych.

"Boisko dla Szkoły Podstawowej nr 80". Otwarcie nowego boiska, zgodnie z programem miejskim.


2009 nr 8


"Otwarcie kolejnego boiska programu Junior Gdańsk 2012" w Gimnazjum 26.

"ZKPiG nr 31 - tu nauka jest terapią".

Relacja z uroczystości sześćdziesięciolecia szkoły,

mieszczącej się przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

"Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 79 prezentuje koncepcję funkcjonowania i rozwoju swojej placówki".

Szkoła o wybitnych walorach sportowych, kształcąca postawy i charaktery. Napisał mgr Michał Zapolski-Downar.


"Edukacja 2012". Program, mający na celu wyrobienie właściwych postaw społecznych. Napisała koordynator programu z Gimnazjum nr 2,

Maria Senyszyn.

"Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień koordynatorem Eduropejskiej Nocy bez Wypadku". Akcja, mająca na celu ograniczenie

kierowania samochodem w stanie nietrzeźwym.