32KB 179KB
Pokazuję powyginane łyżki sił± umysłu
179KB

Ostatnio czytałam w "Wiedzy i Życie" artykuł, w którym autor przypuszcza, że kręgi na zbożu zostały sztucznie wykonane. Jest to po prostu dowcip. Autor twierdził, że zostały wydeptane w nocy. Posiadam duże zbiory danych na ten temat, które zebrałam podczas badań, wykonanych w Anglii. Spotkałam tam osobę będącą kierownikiem wielkiego programu badawczego, Colinem Andrewsem. Proszę zobaczyć, jakie te napisy s± duże.

48KB

Tutaj widać dobrze prespektywę. Jeżeli się dobrze przyjrzeć z bliska to spostrzegamy, iż ĽdĽbła trawy s± bardzo równomiernie położone, zupełnie inaczej niż po przej¶ciu nóg człowieka. Zobacz niżej.

82KB

Pragnęłam bardzo dowiedzieć się osobi¶cie w jaki sposób te znaki pojawiaj± się na polach. Problem był tylko jeden, nie wiadmo było, gdzie się powstaną, a pól w Angli jest dużo.

Razem japońskim dzinnikarzem Kazuo Ueno zostali¶my zaproszeni przez Colina na jedn± z jego nocnych obserwacji. Przez cała noc nikt nie spał, sprzęt elektroniczny rejestrował każdy ruch w promieniu wielu kilometrów. Pewne obszary były przez cały czas filmowane w nadziei, że uda nam się uchwycić moment tworzenia.

Niestety nie udało się tego zarejestrować...

Moj± następn± osob±, z któr± się kontaktowałam był Uri Geller.

79KB 79KB
...kolejne zdjęcie z ksi±żki, kolejna podróż...